Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 12 2015

mowdomnieslonce
4830 6143
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
mowdomnieslonce
4914 56d1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
mowdomnieslonce
5424 3b3c
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
mowdomnieslonce
5389 b898
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
mowdomnieslonce
6684 643b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
mowdomnieslonce
2542 ab25
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
mowdomnieslonce
2542 ab25
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
mowdomnieslonce
7916 0be3 500
Reposted fromperfectsense perfectsense viagwiazdeczka gwiazdeczka
mowdomnieslonce
Sądzę, że powinnaś dalej żyć tak, jak żyłaś, zanim się poznaliśmy. Czerpać radość ze swoich zajęć. Nie można uwiesić się na szyi drugiego człowieka i podporządkować całego swojego jestestwa jemu. Każdy jest odrębną jednostką, ma swoje nadzieje, plany, marzenia. Możemy kochać, ale nie powinniśmy zapominać, że każdy jest w stanie żyć bez drugiego. Co zrobisz, kiedy odejdę? Albo ty zdecydujesz się mnie opuścić? Gorzko zapłaczesz i powiesz: " Nie mam nic, bo miałam tylko jego"?
— Gabriela Gargaś
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagwiazdeczka gwiazdeczka

April 07 2015

mowdomnieslonce
Nie ma pośpiechu. Jeśli coś jest nam przeznaczone, wydarzy się – we właściwym czasie, z odpowiednią osobą i z dobrych powodów.
— ?
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viamadadream madadream
mowdomnieslonce
Dwadzieścia lat obnosisz swoją twarzyczkę i jeszcze nie wiesz, jaki ma wyraz: ani taki, ani siaki, taka maseczka, tylko imitacja twarzy. A twarz musi, musi mieć jakiś wyraz. Ale trzeba uważać, żeby się morda z twarzy nie zrobiła, morda, rozumiesz? Trzeba znaleźć swoją twarz... 
— Marek Hłasko
Reposted fromxokowi xokowi viamadadream madadream
mowdomnieslonce
Colors of Spring in Stockholm -- Hector Melo A.
Reposted fromPawelS PawelS viamadadream madadream
mowdomnieslonce
1786 8244
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
mowdomnieslonce
8164 9613
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
mowdomnieslonce
8223 89a1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
mowdomnieslonce
8276 06a5
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
mowdomnieslonce
9582 0930
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
mowdomnieslonce
0411 7b08
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
mowdomnieslonce
3449 0891
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
mowdomnieslonce
2574 90e8 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl